Program kalkulacji nawożenia wybranych gatunków roślin ozdobnych

Programy kalkulacji wykonane w ramach zadania „Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych” w Programie Wieloletnim pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz w ramach dotacji celowej MRiRW zadanie pt. „Nawożenie użytków rolnych”
N P K Mg S Ca Fe Mn Zn B Cu Mo EC HCO3
Zalecane
Z wody
Z kwasu azotowego
Z kwasu fosforowego
Dawka kg/1000l
Saletra wapniowa (N - 15,5%; Ca - 19%)
Saletra amonowa (N - 34%
Saletra potasowa (N - 13%; K - 38%)
Fosforan monopotasowy (P - 22,3%; K - 28,2%)
Siarczan potasu (K - 41,6%; S - 17%)
Saletra magnezowa (N - 10%; Mg - 10%)
Siarczan magnezu (Mg - 10%; S - 13%
Fosforan amonowy (N - 18%; P - 20,2%)
g/1000l
Chelat Fe (13%)
Chelat Fe (7%)
Chelat Fe (6,5%)
FeSO4
Mn EDTA (13%)
MnSO4
Cu EDTA (14,5%)
CuSO4
Zn EDTA (14%)
ZnSO4
Molibdenian amonu
Molibdenian sodu
Borax
l/1000l
Pioner Mikro Plus
Pożywka
Różnica
Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia obliczonych dawek nawozów dla poszczególnych gatunków roślin
×